Wettelijke vertrektermijn aantoonbaar te kort - Nieuws

Wettelijke vertrektermijn aantoonbaar te kort


17 juli 2014
Na de afwijzing van een asielaanvraag krijgt een asielzoeker 28 dagen om zijn terugkeer te realiseren. Om dit te bewerkstelligen is vaak contact met ambassades nodig om vervangende reisdocumenten zoals een eenmalig Laissez-Passer (LP) te verkrijgen. Tot 28 dagen na de afwijzing van zijn asielaanvraag houdt een asielzoeker in bepaalde gevallen nog opvang, deze vertrektermijn staat in artikel 62 lid 1 van de Vreemdelingenwet. Een uitzondering hierop is van toepassing op gevallen waarin de IND zaken als 'kennelijk ongegrond' afwijst, in deze zaken wordt geen vertrektermijn geboden.


De praktijk heeft echter uitgewezen dat in verreweg de meeste gevallen deze termijn van 28 dagen volstrekt onvoldoende is om deze papieren te verkrijgen. Het proces voor het verkrijgen van een LP verschilt per ambassade, maar zal in ieder geval een identiteits-check en communicatie met het land van herkomst inhouden.

Om precies achter de mate te komen waarin de 28-dagentermijn te kort schiet heeft het LOGO-secretariaat door middel van de Wet openbaarheid bestuur de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) verzocht om informatie ten aanzien van de gemiddelde doorlooptijd voor een LP-aanvraag bij de 12 meest relevante landen (Afghanistan, Armenië, China, Democratische Republiek Congo, Eritrea, Guinee, Irak, Iran, Nigeria, Siërra Leone, Soedan & Somalië) in de afgelopen twee jaar.
 
De resultaten van dit verzoek hebben wij op 14 juli 2014 ontvangen:
 
Afghanistan:
Geen LP's verstrekt in de relevante periode, gedwongen terugkeer is mogelijk met een EU-staat (een tijdelijk reisdocument waarmee een vreemdeling Nederland kan verlaten).
 
Armenië:
Gemiddelde doorlooptijd in:
2012: 231 dagen
2013: 294 dagen
2014: 538 dagen
 
China:
Gemiddelde doorlooptijd in:
2012: geen LP's verstrekt
2013: 1051 dagen
2014: 101 dagen
 
Democratische Republiek Congo:
Gemiddelde doorlooptijd in:
2012: 186 dagen
2013: 146 dagen
2014: 101 dagen
 
Eritrea: 
Geen LP's verstrekt in de relevante periode, gedwongen terugkeer vindt niet plaats.
 
Guinee: 
Gemiddelde doorlooptijd in:
2012: 390 dagen
2013: 226 dagen
2014: 134 dagen
 
Irak: 
Geen LP's verstrekt, gedwongen terugkeer zou mogelijk zijn met een EU-staat (wat opmerkelijk is omdat voor zover bekend Irak niet meewerkt met onvrijwillige terugkeer).
 
Iran:
Geen LP's verstrekt, gedwongen terugkeer mogelijk met een geldig reisdocument.
 
Nigeria:
Gemiddelde doorlooptijd in:
2012: 154 dagen
2013: 244 dagen
2014: 122 dagen
 
Siërra Leone: 
Geen LP's verstrekt in de relevante periode
 
Soedan: 
Gemiddelde doorlooptijd in:
2012: 238 dagen
2013: 203 dagen
2014: geen LP's verstrekt
 
Somalië:
Geen LP's verstrekt, terugkeer mogelijk met een EU-staat (opmerkelijk is dat ten aanzien van Somalië niet gesproken wordt over gedwongen terugkeer).
 
Zoals uit deze cijfers blijkt komt de gemiddelde tijd die het kost om een LP te verkrijgen in geen enkel geval ook maar in de buurt van de vastgestelde periode van 28 dagen. Dit toont des te meer aan in welke mate de vertrektermijn van 28 dagen volstrekt buiten de realiteit ligt. Door de DT&V wordt na de eerste periode van 28 dagen soms opvang in een Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) aangeboden, maar ook een termijn van 12 weken in het VBL is vaak aantoonbaar te kort uitgaande van bovenstaande behandeltermijnen van de ambassades. Ook worden asielzoekers die bijv. in hoger beroep gaan al voortijdig op straat gezet, en zij krijgen dus in het geheel geen aanbod om naar het VBL te gaan op het moment dat het hoger beroep wordt afgewezen. Zij zijn dan immiddels door de DT&V als 'zelfstandig vertrokken zonder toezicht' geregistreerd. 

Meer informatie:
De reactie van de DT&V van 14 juli 2014
Terug