Opvang zieke ex-asielzoekers van start - Nieuws

Opvang zieke ex-asielzoekers van start


08 december 2009
Staatssecretaris Albayrak heeft besloten dat per 1 januari 2010 zieke vreemdelingen, die na afwijzing van hun asielverzoek een verblijfsvergunning aanvragen in verband met hun medische situatie, door het Rijk zullen worden opgevangen. Het is een goede zaak dat de motie Spekman die hierover op 17 december 2008 in de Tweede Kamer werd aangenomen nu wordt ingevuld. Daarmee is een belangrijk knelpunt weggenomen in de lastige verhouding tussen maatschappelijke organisaties, kerken en burgelijke gemeenten enerzijds en het Rijk anderzijds. Het betekent ook een grote stap voorwaarts in de richting van het overbodig maken van de gemeentelijke noodopvang in 2010.


Lees hier de volledige tekst van het persbericht van 7/12/09. Onderaan dit persbericht zijn links opgenomen naar de tekst van de brief van SvJ Albayrak aan de Tweede Kamer en het rapport van het onderzoek dat Justitie heeft gedaan naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de motie.

Terug