Nieuws

Staatssecretaris besluit tot verlenging van de LVV-pilots | 09 juli 2021
Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft besloten de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen met drie maanden te verlengen tot 1 juli 2022.
Toch paspoort voor alle pardonners | 08 juli 2021
Op de valreep van het Kamerreces heeft staatssecretaris Broekers-Knol besloten toch alle plm. 8.500 houders van een Ranov-vergunning ('pardonners') toe te staan te naturaliseren.
Derde Kamermotie voor naturalisatie van pardonners aangenomen | 08 juni 2021
Op 3 juni 2021 is voor de derde keer een motie aangenomen waarin de Kamer zich uitspreekt voor het laten naturaliseren van alle houders van een Ranov-vergunning ('generaal pardon') uit 2007.
Nieuwe wetgeving voor staatlozen niet langer controversieel | 12 mei 2021
Het wetsvoorstel 'vaststellingsprocedure staatloosheid' wordt door de nieuwe Tweede Kamer niet langer als ‘controversieel’ beschouwd.
Kamermotie voor strafbaar stellen illegaal verblijf verworpen | 11 mei 2021
De Tweede Kamer heeft een motie voor strafbaar stellen van illegaal verblijf verworpen, die was ingediend door het Kamerlid Eerdmans van JA21.
Kamer stemt opnieuw voor naturalisatie van pardonners | 22 april 2021
In de nieuwe samenstelling na de verkiezingen heeft een meerderheid van de Tweede Kamer opnieuw voor een motie gestemd die vraagt om naturalisatie van alle 10.000 pardonners.
ACVZ bepleit een 'minister van Migratie en Samenleven' | 26 maart 2021
De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken heeft een brief geschreven aan de ‘minister van Migratie en Samenleven’. De ACVZ geeft daarmee aan dat zo’n bewindspersoon in het nieuwe kabinet nodig is vanwege “de uitdagingen waar onze migratiesamenleving voor staat”.
Tussenevaluatie Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen gepubliceerd | 10 maart 2021
Op verzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is een tussenevaluatie uitgevoerd van de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen.
Kamermotie voor naturalisatie pardonners aangenomen | 09 februari 2021
Vandaag 9 februari is in de Tweede Kamer een motie aangenomen, waardoor ruim tienduizend mensen die in 2007 middels het ‘generaal pardon’ een verblijfsvergunning kregen, eindelijk kunnen naturaliseren en volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving.
Wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid eindelijk ingediend | 12 januari 2021
Het Wetsvoorstel Vaststellingsprocedure Staatloosheid is op 18 december 2020 eindelijk ingediend bij de Tweede Kamer; er werd al jarenlang naar uitgezien.