Nieuws

Nieuw ambtsbericht: Syrië nog steeds onveilig voor vluchtelingen | 15 juli 2019
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 5 juli een nieuw thematisch ambtsbericht gepubliceerd over de veiligheidssituatie in Syrië. Nog steeds worden in dat land de mensenrechten systematisch geschonden. Syrische vluchtelingen hebben daarom nog steeds bescherming nodig.
Besluit- en vertrekmoratorium voor Libië ingesteld | 05 juli 2019
Vanwege het toenemend geweld in Libië heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit- en vertrekmoratorium ingesteld. In het in april gepubliceerde ambtsbericht van Buitenlandse Zaken werd de veiligheidssituatie als ‘onverminderd slecht’ omschreven.
Gemeenten gaan 'staatlozen' helpen | 19 juni 2019
Diverse gemeenten hebben zich voorgenomen om vreemdelingen in Nederland van wie geen nationaliteit bekend is te gaan helpen door ze officieel als ‘staatloos’ te registreren in de bevolkingsadministratie.
Raad van State: hoger beroep heeft niet automatisch schorsende werking | 22 februari 2019
Uit het indienen van een hoger beroep volgt niet automatisch schorsende werking, zo heeft de Raad van State bepaald in navolging van een eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie.
Deadline aanvragen kinderpardon 25 februari | 11 februari 2019
Vandaag, 11 februari is de overgangsregeling Kinderpardon bekend gemaakt in de Staatscourant. Wie niet eerder een aanvraag had gedaan krijgt daarvoor nog maar 2 weken de tijd.
'Uitzetting van gewortelde kinderen is wetenschappelijk onverantwoord' | 07 december 2018
Dat is de conclusie van een ‘schadenota’ over risico’s bij uitzetting van langdurig in Nederland verblijvende kinderen, samengesteld door drie specialisten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam, en onderschreven door 38 hoogleraren en 3 beroepsverenigingen van psychologen, pedagogen en jeugdartsen.
Dublin-overdrachten aan Italië 'on hold' | 05 november 2018
Als gevolg van een recent decreet van de Italiaanse autoriteiten is de toegang van asielzoekers tot opvangfaciliteiten in Italië sterk beperkt. Daardoor wordt het moeilijker voor Nederland om het asielverzoek van vluchtelingen die via Italië naar Nederland zijn gekomen terzijde te leggen en ze op grond van de zgn. Dublin-verordening terug naar Italië te sturen.
Noodzaak hoge leges voor gezinshereniging overtuigt Raad van State niet | 31 oktober 2018
De Raad van State heeft geoordeeld dat de IND niet voldoende heeft gemotiveerd waarom de legeskosten voor een aanvraag gezinshereniging negen keer hoger mogen zijn dan de kosten voor een nationale identiteitskaart.
EU-Hof: hoger beroep hoeft geen schorsende werking te hebben | 10 oktober 2018
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onlangs uitgesproken dat het hoger beroep in asielzaken niet automatisch schorsende werking hoeft te hebben. Dit kan leiden tot meer asielzoekers die al tijdens de hoger beroepsfase op straat worden gezet.
Geen bewaring van asielzoekers die in afwachting zijn van uitspraak rechtbank | 24 augustus 2018
Nadat verschillende rechtsprekende instanties zich onlangs hebben uitgesproken over het recht op opvang tijdens verschillende fases van vreemdelingrechtelijke procedures, komt het Hof van Justitie van de Europese Unie nu met een uitspraak over vreemdelingenbewaring tijdens de beroepsfase van de asielprocedure.