Home


Rechtbank Amsterdam: Staat handelt disproportioneel bij ontruiming | 19 juni 2017

De Rechtbank Amsterdam verbiedt de ontruiming van een kraakpand in Amsterdam-Zuidoost waar tijdelijk een groep asielzoekers verblijft. De Rechtbank vindt dat hun belang van het hebben van tijdelijke woonruimte zwaarder weegt dan het belang van de Staat, die wil ontruimen.


Vanuit bewaring wordt slechts eenderde uitgezet naar land van herkomst | 16 juni 2017

Om een goed beeld te krijgen van de effectiviteit van vreemdelingendetentie heeft het LOGO-secretariaat cijfers opgevraagd over het jaar 2016. Daaruit blijkt dat slechts 30% van de vastgezette vreemdelingen is uitgezet naar het land van herkomst.


'Bed-Bad-Brood' is bittere noodzaak | 09 juni 2017

Het stopzetten van opvang leidt er niet toe dat mensen eerder uit Nederland vertrekken. Die conclusie kan worden getrokken uit een landelijk onderzoek naar de effecten van ‘bed-bad-brood’-opvang. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Amnesty International en de Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS).


Actuele berichten

Dossier Kinderpardon