Home


Uitzettingen vanuit bewaring 1e halfjaar 2017 | 16 augustus 2017

Ook in 2017 wordt niet meer dan een derde van de vreemdelingen vanuit bewaring uitgezet naar hun land van herkomst, zo blijkt uit het antwoord op een nieuw WOB-verzoek van het LOGO secretariaat


Wijziging beleid verblijf bij Nederlands kind | 21 juli 2017

Wij berichtten reeds op 10 mei dat er door het EU Hof van Justitie een zeer belangrijke uitspraak gedaan over het verblijfsrecht van de primair verzorgende ouder (zonder verblijfsvergunning) van Nederlandse kinderen. Zoals verwacht heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie niet anders kunnen doen dan zijn beleid aan deze uitspraak aan te passen.


Reactie staatssecretaris Dijkhoff op LOGO-brief | 12 juli 2017

In zijn reactie geeft de staatssecretaris aan dat hij het niet meer als onderdeel van zijn mandaat ziet om nieuwe maatregelen te treffen t.a.v. de problematiek van dakloze asielzoekers vanwege de formatie van een nieuw kabinet. De staatssecretaris erkent daarbij expliciet dat er niks is geregeld voor asielzoekers zonder Rijksopvang die verslaafd zijn.  De staatssecretaris noemt verder een aantal mogelijkheden die binnen het bestaande beleid oplossingen zouden kunnen bieden. Dit bestaande beleid heeft er echter juist toe geleid dat de betreffende asielzoekers dakloos rondzwerven.


Nederland schendt VN-verdrag Economische Sociale en Culturele rechten | 30 juni 2017

Het Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten van de Verenigde Naties (CESCR) heeft onlangs onderzocht in hoeverre de Nederlandse overheid het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) in de praktijk naleeft. Het CESCR stelt vast dat de Nederlandse praktijk t.a.v. ongedocumenteerde vreemdelingen niet in overeenstemming is met het verdrag.


Actuele berichten

Dossier Kinderpardon