Home


Brief LOGO aan staatsscretaris | 01 mei 2017

Op 23 maart 2017 heeft het LOGO een brief aan de staatssecretaris waarin aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van het op straat zetten van vreemdelingen met (zware) psychische klachten, verslavingsproblematiek of een strafrechtelijk verleden.


Dossier Bed Bad Brood - een chronologisch overzicht | 01 februari 2017

Een chronologisch overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot de Bed Bad Brood opvang in Nederland.


EHRM: nationale rechters moeten belang van kind volledig toetsen | 01 februari 2017

Opnieuw doet het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een belangwekkende uitspraak met gevolgen voor de Nederlandse asielpraktijk: nationale rechters moeten de belangenafweging en besluitvorming van de overheid niet slechts marginaal maar volledig toetsen aan het belang van het kind.


In 2016 kreeg Nederland geen 31.600 maar 18.200 asielaanvragen | 25 januari 2017

Volgens staatssecretaris Dijkhoff bedroeg in 2016 de 'totale asielinstroom' 31.600 personen. Het gebruik van de term 'asielinstroom' is echter verwarrend, omdat in het internationaal taalgebruik daarmee slechts de eerste asielaanvragen worden aangeduid.


EHRM: ook toegankelijkheid medische zorg moet worden onderzocht | 12 januari 2017

Een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens betekent dat de IND, bij het uitzetten van asielzoekers die medische zorg behoeven, niet alleen de aanwezigheid in het land van herkomst, maar ook de feitelijke beschikbaarheid van die zorg voor betrokkene voortaan zal moeten onderzoeken.


Actuele berichten

Dossier Kinderpardon