Home


EHRM: BBB voorkomt dat irreguliere vreemdelingen in extreme armoede terecht komen | 29 juli 2016

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 28 juli jl. bepaald dat de Nederlandse overheid (waaronder ook gemeenten begrepen worden) art. 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) niet heeft geschonden ten aanzien van een Ethiopische vluchteling die enige tijd in de Vluchtgarage in Amsterdam verbleef (zie bijlage). Het Hof geeft aan dat het voorzieningenstelsel van de Nederlandse overheid voor irreguliere migranten, waarmee expliciet ook de gemeentelijke Bed-Bad-Brood-opvang…


Actuele berichten

Dossier Kinderpardon